EST ENG

Mittetulundusühing EURIKA on vabatahtlike poolt loodud organisatsioon, mille liikmetel on mitmeid kogemusi Euroopa projektides osalemises ning eeskätt elukestva õppega seotud projektides mille sihtgruppideks on ebasoodsates tingimustes inimesed: töötud noored, 50+ vanusegrupi esindajad, naised, madala haridustasemega inimesed, ning elukutseta ja puudega inimesed.

 

Vabatahtlikud korraldavad seminare ja töötubasid motiveerimaks neid inimesi õppima ning muutmaks neid aktiivseks ning mitte sotsiaalselt eraldatuks. Elukestva õppe programm pakub neile võimalust osaleda kutsekoolitustel, kokku tulla ja vahetada teadmisi, oskusi ning kogemusi, suhelda teiste inimestega ja õppida uusi oskusi potentsiaalsete uute töökohtade või ettevõtete jaoks. Ühtlasi on see võimalus saada uusi teadmisi teiste kultuuride esindajate kohta, kes võitlevad sarnaste probleemidega, ning koos lahendusi otsida, et ühiseid probleeme lahendada.

 

Projekti tegevustes osaleb palju rahvusvähemuste esindajaid, kes jagavad oma nägemust kultuurilisest mitmekülgsusest, õpetavad oma traditsioone, osalevad kultuuridevahelises dialoogis ning õpivad teistelt osalejatelt.

 

Mittetulundusühing EURIKA

 

“Majandusaasta aruanne”